Wednesday, 18 July 2007

P'nawn da

Reit, so hyd yn hyn mae'r holl fusnes blogio yma 'di bod yn rîl lwyddiant tydi! Ond then again does gen i ddim syniad sut i weithio'r thing 'ma, ac i fod yn onest dwi'm yn credu fod gan unrhywun ddiddordeb yn ramblings fi.
Ella os dwi'n actually ddweud rhywbeth diddorol, fydd rhywun yn weld hwn o_O
Na.. dwi'm yn meddwl, rhywsut -_-
Wel beth bynnag, dwi di cael fy nghroundio, sydd jyst yn CRAP. Ac mae e mor heulog tu allan AM UNWAITH. Dwi'n styc yn fanma yn trio meddwl am rhywbeth diddorol i neud. Ac y syniad gorau dwi di cael hyd yn hyn ydi ddechrau blog Cymraeg.
Grêt.
Buaswn i'n wneud flog ond does gen i ddim microffôn. Dam.
Well i mi fynd beth bynnag. Dwi'n bôrd stiff.
Ta ra lyflis <3

Monday, 16 July 2007

Elo bachs ^_^

Reit gen i ddim syniad pam yn uffern ydw i'n neud blog.. na pam mae'n Cymraeg chwaith. Dwi just eisie gwella iaith fi I suppose... Fel da chi'n weld, mae'n crap =P

Beth bynnag, enw i 'di Rhian, dwi'n 16 mlwydd oed a dwi'n byw ym Mhowys =] Dwi'n eitha enwog, o ie. Gen i gerdd yn y llyfr 'Dyma Fy Mhowys' a wel.. dwi jyst moooor olygus, ma pawb yn nabod i =P ***

*** roedd un o'r rheini yn gelwydd. Rhaid i chi ddyfalu pa un.

Felly... mwy na thebyg does dim llawer o bobl ar famma yn siarad Cymraeg, ac fydd y rhai sydd yn heb unrhyw ddiddordeb yn Rhian bach, sydd yn mor boring a stondin carpedi. O, i ddweud y gwir mae stondins carpedi'n gallu bod yn reit diddorol o__O

hwylion fawrion,

ffrinj -x